Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Паричен поток на база дименсии

Share Button

Паричен поток на база дименсии

Паричен поток на база дименсии

Съвременните софтуерни системи предлагат и т.нар. мултидименсионен анализ на транзакциите. В някои системи се ползва наименованието категории в други дименсии, но самата дума не е тема на страницата. Мултидименсионният анализ не е предназначен за отчетите предоставяни на държавни институции (НАП, НСИ и др.), а за вътрешно фирмен анализ. Примери за дименсии могат да са – разходен център, проект, отдел, продукт, отговорен за бюджета, клиент и много други. Тук правила няма, дименсиите се дефинират в зависимост от бизнеса.

Традиционна аналитичност

Много от традиционните системи ползвани в България нямат дименсии. Тук има един пример, който обяснява как работят дименсиите. Много често са наричани и аналитичност, но има малки разлики между двете понятия. Представете си, че работите във фирма, в която има 2 отдела. Разходите се следят по 10 сметки. За да можете да проследите натрупаните разходи по отделите традиционно ще Ви трябват 20 сметки. В таблицата по – долу са представени схематично:

No по редОписание на разходаОтделСметка за разхода
1.Разход 1Отдел АA01
2.Разход 2Отдел АA02
3.Разход 3Отдел АA03
4.Разход 4Отдел АA04
5.Разход 5Отдел АA05
6.Разход 6Отдел АA06
7.Разход 7Отдел АA07
8.Разход 8Отдел АA08
9.Разход 9Отдел АA09
10.Разход 10Отдел АA10
11.Разход 1Отдел БB01
12.Разход 2Отдел БB02
13.Разход 3Отдел БB03
14.Разход 4Отдел БB04
15.Разход 5Отдел БB05
16.Разход 6Отдел БB06
17.Разход 7Отдел БB07
18.Разход 8Отдел БB08
19.Разход 9Отдел БB09
20.Разход 10Отдел БB10

В полето сметка за разхода е предложената сметка за разхода (за отдел А първия знак е А, за отдел B – B). Следващите два знака са номер на разхода. От показаната таблица можем да направим следният извод – за анализа на 12 обекта (2 отдела и 10 разхода създаваме 20 сметки). Ако ни интересуват разходите на отдел А – те са записани във всички сметки започващи с А, аналогично за отдел B – всички разходи за отдел B са записани във всички сметки започващи с отдел B. Ако ни интересува общата сума на разход 01 тя е равна на сумите записани в сметки A01 и B01. Разход 1 = A01 + B01. С така подготвените сметки сме готови за анализ на разходите на два отдела. Какво се случва, ако се появят още 3 отдела – сметките стават 50 (5 отдела по 10 типове разход). Това е традиционната аналитичност. Какво ще се случи, ако се наложи анализ и по складове и продукти? С няколко думи – сметкоплана няма да стигне.

Аналитичност на база дименсии

Пак започваме със същия пример – 10 разхода и 2 отдела. Анализът е базиран на следната матрица:

No по редРазходОтдел AОтдел B
1.Разход 1Изисква сеИзисква се
2.Разход 2Изисква сеИзисква се
3.Разход 3Изисква сеИзисква се
4.Разход 4Изисква сеИзисква се
5.Разход 5Изисква сеИзисква се
6.Разход 6Изисква сеИзисква се
7.Разход 7Изисква сеИзисква се
8.Разход 8Изисква сеИзисква се
9.Разход 9Изисква сеИзисква се
10.Разход 10Изисква сеИзисква се

В случаят създаваме 2 отдела и 10 сметки за разходи. При създаването на сметките за разходи се посочва, че записите по всяка сметка се анализират по отдели. Когато се опитваме да въведем разход в системата, тя трябва да изиска посочване на отдел, за който се отнася разхода. Сега съществуват 10 сметки и 2 отдела. Ако се появят още три отдела просто ги създаваме в системата (имаме 15 = 10 +5). Ако се появи необходимост от анализ на база склад – просто склада се създава като дименсия и се посочва, че разходите трябва да изискват посочване на склад.

Паричен поток на база дименсии

Посочените по – горе примери са необходими, за да се разбере как се ползват дименсиите. Тук вече е описано как се настройва системата, за да се генерира отчет за паричен поток в няколко стъпки.

  • 1. Създайте дименсия паричен поток;
  • 2. Променете сметките за парични средства, така че да изискват новосъздадената дименсия;
  • 3. Въведете кодовете за дименсията (паричните потоци). Съгласно формуляра на НСИ (отваря се в нов прозорец) трябва да създадете – Парични потоци свързани с търговски контрагенти, Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели и т.н.;
  • 4. Последната стъпка е създаване на отчет. Тук трябва да направите следното:
  • 4.1. Първи ред – съдържа наличностите по сметките за парични средства (сметките претърпели промени в точка 2);
  • 4.2. Създайте редове за всяка от дименсиите създадени в точка 3. Парични потоци свързани с търговски контрагенти, Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели и т.н. Първият ред трябва да сумира всички суми записани по сметките за парични средства с дименсия Парични потоци свързани с търговски контрагенти. Втори ред – всички суми записани по дименсията Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели. Трябва да създадете редове за всички парични потоци;
  • 4.3. Създайте сумарни редове – например – за сумиране на всички входящи потоци;
  • 5. Ако имате вече въведени транзакции – тествайте създадения отчет.

Допълнителни съвети при работа с този метод

Някои системи позволяват допълнителни настройки. Пример – ако предишния запис е клиенти, дименсията да бъде Парични потоци свързани с търговски контрагенти. Тази настройка може да спести време и нерви, но по – разумно е да се стартира без нея. След време, когато е абсолютно сигурно, че отчета работи правилно, може да се добави.
Забранителни правила – подобни са на предишната настройка. Ако предишният запис е клиенти и следващия е Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи системата генерира грешка. Съвет – стартирайте постепенно такива правила. След като сте сигурни, че работи за първия ред – стартирайте втория и т.н. Ако стартирате всички правила, има опасност при недоглеждане на някое да блокирате цялата система.

При трудности – просто се свържете с нас.