Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Разработки

Share Button

Разработки

Разработки

Разработки
Разработки – необходими са за добавяне на функционалности в съществуващия софтуер. В БСВ Консултинг дълго време избирахме какви продукти да продаваме. Един от критериите при избора беше продукта да е с отворен код и да позволява промени. След дълга селекция изборът падна на Pantheon с автор Datalab Словения. Кодът на Pantheon не е публикуван в Интернет, но е достъпен за промени от дистрибуторите. Pantheon отговаря на всички изисквания на българския (и не само) пазар, но при някои клиенти се появяват специфични изисквания, които не са предвидени в стандартната версия. След като се знаят изискванията БСВ Консултинг добавя каквото трябва в Pantheon. Тук са описани някои от направените доработки, но ако имате други специфични – свържете се с нас.

Добавени функционалности:

1. Връзка с кантари – целта на разработката е директно фактуриране на насипни товари. Подробности:

1.1. Измерва се празен камион. Диспечерът на системата въвежда за кой клиент е товара и за коя дестинация пътува и кой продукт купува клиента.

1.2. На база въведената информация системата зарежда информация за цените от ценовата книга. Цените може да включват освен цена на продукт, отстъпки за период, ако има договорени такива, също и цена на транспорт. Ако няма информация за отстъпки и транспорт, клиента работи с цена валидна за клиенти без договори.

1.3. След като камионът е натоварен със стоката се измерва отново. На база натовареното количество системата издава фактура, която директно се осчетоводява.

1.4. Вземат се в пред вид и падежи – ако фактурата е дължима след 30 дена, това също се отразява.

2. Ако няколко фирми ползват Pantheon и имат еднаква номенклатура на стоките, при въвеждане на нова стока в една от фирмите тя се появява и в останалите. Допълнително може да се настрои, кои параметри на стоките да се копират – пример – кодовете и наименованията са еднакви, но продажните цени са различни. В случаят се копира само кодовете и наименованията, а продажните цени – не. Ако има алгоритъм за определяне на продажните цени, той може допълнително да бъде описан (стока А във фирма Х се продава с цена Y, но във фирма Б продажната цена e = Y*1.05.

3. Разглеждане на количества при набиране на документ за продажба, покупка или трансфер. Разгледайте изображението по – долу.

Разработки - падащо меню за наличност

В горната част има screenshot от Pantheon стандартна версия. В долната част към стандартната версия е прикачена разработката. Разликата е в последната колона – наличност.

4. Инструмент за калкулиране на необходими количества. Във всяка търговска фирма управлението на наличностите е изключително важен процес. За да се поръчат новите покупки, понякога се преминава през много сложен алгоритъм, който включва продажби за предишни периоди, наличности в момента, поръчани количества, време за доставка и т.н. Разработеният от БСВ инструмент включва всички тези параметри в изчислението. Възможни са и промени, в зависимост от изискванията на клиента.

5. EDI – разработката е голяма и полезна за всички ползватели на Pantheon. Заради това е отделена в отделна страница – EDI.