Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Услуги

Share Button

Услуги

Услуги

1. Внедряване

Внедряването на избраната от Вас система се извършва по утвърдена между двете страни методология. Методологията (отваря се в нов прозорец), не е статична, променя се за всеки проект, но присъства във всички проекти.

С ползването на методология се цели:

 • Спазване на сроковете дефинирани за проекта;
 • Спазване на бюджета дефиниран за проект;
 • Изграждане на система на базата на описаните изисквания;
 • Запазване на обхвата на проекта и/или разширяване на обхвата само при необходимост;
 • Навременна информация за хода на проекта;
 • Навременни корективни действия при отклонение от проекта.

За да работим с Вас по внедряването не е задължително лицензите да бъдат закупени от БСВ Консултинг ЕООД. Може да закупите лицензи от който пожелаете, а внедряването да се направи от нас. Обратният вариант също е възможен.

По време на внедряването БСВ Консултинг се стреми да не сменя консултантите, които работят по даден проект, с цел да не се губи време при смяна. Това спомага за бързото и качествено завършване на проекта.

2. Обучение

Обучението обикновено е част от процеса на внедряване. В този случай, обучението се извършва от служителите, които работят по внедряването. За фирми, които желаят само обучение по даден продукт БСВ Консултинг може да извърши обучението, след което следва тест. В края на обучението всеки получава ръководства в електронен формат. Ръководствата са съобразени с конкретния материал, включен в обучението, а не са общи ръководства за програмата. За обучение е необходимо да се обърнете поне 5 работни дни към нас предварително.

3. Системна интеграция

Системната интеграция е една от най – важните услуги за нас и за нашите клиенти. За да бъдат всички страни сигурни в успеха строго се следват методологии за интегриране на комуникационни и бизнес системи. Това включва предварително проучване, детайлно описание на архитектура и връзки между обекти, времена, изисквани формати, онлайн или офлайн връзки. За интегрирането БСВ разполага с опитен екип от собствени и външни консултанти, запознати с широк спектър технологии. Интегрирането е основно за предлаганите от нас продукти – Pantheon и Ofibiz, но работим и с други системи, невключени в нашето портфолио при поискване от клиента. Най – общо интегрирането включва следните етапи:

 • Предварително проучване;
 • Съставяне на общ план за интегриране на база предварително проучване;
 • Съгласуване с клиента и, ако има трети страни на бюджет, времева рамка, отговорности;
 • Разработка;
 • Обучение на служителите на клиента;
 • Тест;
 • Описание на несъответсвията (ако има такива);
 • Коригиране на несъоветствията;
 • Следващ тест;
 • Приемане от клиента и третите страни;
 • Поддръжка.

4. Консултации

БСВ Консултинг предлага пълния спектър консултации необходими за управление на бизнеса и ползване на ERP системи. Това включва:

 • Консултации по време на внедряването на продукт;
 • Реинженеринг на бизнес процеси и разработката им в избран продукт;
 • Управление на риска в проекти, оценка на проекти;
 • Управление на проекти.

5. Поддръжка

БСВ Консултинг предлага поддръжка на внедрени вече информационни решения. Възможно е ползването на дистанционна поддръжка или при необходимост посещение на място. За повече информация – свържете се с нас.