Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Фактуриране на наеми

Share Button

Фактуриране на наеми

Фактуриране на наеми

Фактуриране на наеми е функция на Pantheon, която се използва за издаване на голям брой фактури през определен период на време. Функцията е подходяща за фирми, които фактурират наеми и абонаменти. Фактурирането може да бъде на дни, седмици, месеци, тримесечия и години. Възможно е на различни фирми да се фактурира на различни периоди. Пример – на фирма А се издава фактура на месец, но на фирма Б – през три седмици. При фактурирането на един и същи артикул системата може да ползва една цена за всички клиенти или за всеки клиент цената на този артикул да бъде различна в зависимост от договореното. Pantheon допълнително записва на всеки ред период – пример – наем за период 15/09/2014 – 15/10/2014. Може да фактурирате много артикули (с други думи фактурата може да е с много редове). За да ползвате фактуриране на абонаменти трябва да минете през няколко стъпки:

  1. Въвеждане на клиентите, които ще получават фактурите;
  2. Въвеждане на артикулите, които ще бъдат фактурирани на клиентите;
  3. Прикачване на цените към клиентите и артикулите;
  4. Дефиниране на периодите на фактуриране (дни, седмици, месеци, тримесечия или години);
  5. Ползване на въведените настройки (генериране на фактури на определена дата).

Как се постига?

Периодичното фактуриране е налично в минимум SE версия на Pantheon. Разгледайте следващите screenshots, за да придобиете представа как работи периодичното фактуриране.

Дефиниране на header на фактурите:

Фактуриране на наемиТук трябва да дефинирате  на кои контрагенти, на какъв период фактурирате, също така от кога започва периодично фактуриране и кога завършва (това зависи от договора – наем за една година фактуриран месечно). Освен това трябва да зададете какъв тип документ да се генерира. В случая е “a000” = фактура.

Per_Inv_Details

Фактуриране на наеми

 

Тук трябва да дефинирате редовете на фактурата, цената и количеството за всеки ред. Ако ползвате разходни центрове и отдели във фирмата всеки ред може да бъде отнесен като приход на различен отдел и/или разходен център. Полето покажи период определя дали да се печата период на фактурата или не. В случая полето е избрано и това означава, че периодът ще бъде отпечатан на генерираната фактура. След като генерирате фактурите за периода просто ги изпратете от Pantheon по e-mail-а. С това спестявате пощенски разходи и хартия.