Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

QlikView

Share Button

QlikView

QlikView
QlikView

QlikView е базирано на т. нар. business discovery. В страницата може да разберете повече какво е business discovery и как работи.

Какво е business discovery?

Business discovery е ориентирана към потребителите Business Intelligence платформа, която им помага да вземат решения на базата на множество източници на информация, като данни, хора и местоположения. Business discovery платформата помага на потребителите да задават и отговарят на техен собствен поток от въпроси и следват свой ​​собствен път към изискваните отговори – самостоятелно и във формални и/или неформални групи. Business discovery платформата поставя поглед навсякъде –  модел на приложението, мобилност, ползване на данни от различни източници и др.

С какво е различно QlikView?

Потребителите,  които задават тези въпроси обикновено имат опит с традиционните BI решения. Други са работили със собствени инструменти за визуализация на данни и искат да разберат с какво QlikView е различен. Трети желаят да предоставят високоскоростни анализи на бизнес потребителите във фирмите им и не би било лошо да научат как Discovery Business може да им помогне . Страницата е само за IT специалисти и хора, които взимат решения. Тук ще видят какво прави QlikView уникален. С помощта му можете да отговаряте на собствените си въпроси за Вашият бизнес без да се налага да се консултирате с BI или IT специалист за помощ. Правилната и навременна информация помага на организациите за ускоряване , опростяване и оптимизиране на процеса вземане на решения.

Пътят на взимане на решения

Какво се случва, когато потребител погледне BI отчет или самостоятелна визуализация на данни ?
Обикновено се появяват следващи въпроси. Много често това са нови въпроси, които дори и потребителят не e очаквал да има. На тези въпроси не може да се отговори директно с отчета или визуализацията. Примери (продажби на телефони):
• отчет, показващ общите продажби във всеки регион досега тази година . Когато се разглежда този отчет, може да възникне въпрос, кои телефони се продават във всеки регион. Възможно е и по друг начин да се разгледа отчета – кои категории телефони се продават във всеки регион? Може след това да се наложи да се види кои конкретни телефони се продават най-добре, или в кои тримесечия се представят най – добре; отделно – кои категории клиенти купуват определени телефони и т.н.
• графика, показваща месечните продажби в Югозападен регион. Ако може да се изведе и оцени тенденция на месечните продажби през последните няколко години , ще забележите, че Югозападен регион не е на печалба през предходните две години месец август . От тук произлизат нови въпроси : “Защо се случва това “; ” Кои продуктови категории намаляват маржовете в този регион през месец август ? “; ” Има ли други фактори, които участват ? “. Това всъщност е анализ на информацията, но за да го направите трябва да имате необходимите инструменти за това.

Най – важен винаги е следващият въпрос

Като потребител на информация, ако разглеждате графика или отчет, който показва данни, свързани с някои аспекти на бизнеса Ви, как предпочитате да получите отговори на вашите последващи въпроси :
Да възложите на някой да изгради ли друг доклад или визуализация ? Самостоятелната визуализация показва един изглед на данни. В отчет ще видите статичен изглед на данните . Query – базирани инструменти, независимо дали са за отчети или са инструменти за визуализация – ще Ви помогнат да си отговорите на предварително дефинирани въпроси. С други думи – отговори на стари въпроси. Отчетът или визуализацията могат да бъдат актуализирани с нови данни, но те все ще дават отговори на стари въпроси. С BI отчети и инструменти за визуализация, когато потребителите имат следващи въпроси единственият вариант е да се изградят повече отчети и визуализации.
Друг вариант – просто да направите повече кликвания? С QlikView дори и технически ненапреднали потребители могат да отговарят на въпрос след въпрос след въпрос, като се движат самостоятелно по своя път към търсения отговор. Потребителите могат да получат желаната информация като кликват върху стойностите на поле в списъчни полета, избор на данни в таблици, графики и карти, преместване на плъзгачи, избор на дати в календара, разглеждане на различни диаграми и графики, и всичко това с едно щракване на мишката или с докосване с пръст на сензорен екран. Всеки път, когато се появи въпрос въз основа на нещо, което се вижда в данните може да се направи нов избор, в който и да е обект на всеки раздел в приложението, за да продължи процеса и да се получат нов набор от отговори. С QlikView отговорите вече са там достъпни чрез прости кликвания .

Колкото повече потребители – толкова повече въпроси

Помислете за това – каква концепция за следващия въпрос е необходима, когато имате не само един потребител на информация, а много потребители от различни отдели с различни нужди. Когато един отчет е разглеждан от много хора, допълнителните въпроси, които могат да възникнат също са много.
Какво прави QlikView уникално
• С QlikView, по-малко приложения могат да Ви предоставят по – голяма стойност. Десетки или стотици или хиляди потребители на информация могат да имат достъп до приложението QlikView – пример – управление на продажбите и приложение за анализ на клиентите . Тези напълно интерактивни приложения може да съдържат табло, оглед на продуктите, преглед по региони и клиенти. QlikView приложението може да включва много интерактивни визуализации (например, диаграми, графики, карти и др.) Всички визуализации са свързани – когато потребителят прави селекция в една, всички останали незабавно се актуализират динамично, за да покажат новия изглед на данните.

БСВ Консултинг съвместно с Бизнес Сълюшънс (отваря се в нов прозорец) предоставя услуги по внедряване и настройка на QlikView.