Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Декларация по ЗДДФЛ

Share Button

Декларация по ЗДДФЛ

Декларация по ЗДДФЛ

Декларация по ЗДДФЛ

  Декларация по ЗДДФЛ трябва да подадат:

 • 1. Всички получили суми по граждански договори.
 • 2. Всички наемодатели, които получават доход от наем на движимо и недвижимо имущество;
 • 3. Всички, които искат да им се приспадне от дължимия данък платените лихви по ипотечен кредит;
 • 4. Всички, които са получили/дали заеми на стойност по – голяма от 10 000 (десет хиляди) лева;

Изчерпателна информация може да откриете в сайта на НАП (отваря се в нов прозорец).

Декларация по ЗДДФЛ

  Как да попълним декларацията? Декларацията се попълва от счетоводна къща Радомит ЕООД. Това може да се направи по следните начини:

 • 1. Посещение на място;
 • 2. Изпращате документите по e-mail-а, след това получавате обратно попълнената декларация по e-mail-а;
 • 3. Комбинация от горните варианти – изпращате документите по e-mail-а, след това идвате на място, за да получите декларацията.
  Цените за декларация по ЗДДФЛ са:

 • 1. 20.00 (двадесет) лева на приложение, но не повече от 50.00 (петдесет) лева;
 • 2. Цените не включват изготвяне на декларация за доходи от чужбина (разглеждане на СИДДО – спогодби за избягване на двойно данъчно облагане);
  Необходими документи:

 • 1. Декларация за получили суми по граждански договори – изпращате по e-mail-а/носите с Вас – сметки за изплатени суми и служебни бележки към тях;
 • 2. Декларация за наемодатели – изпращате по e-mail-а/носите с Вас – договор за наем, сметки за изплатени суми и служебни бележки към тях или служебна бележка по образец;
 • 3. Декларация за всички, които искат да им се приспадне от дължимия данък платените лихви по ипотечен кредит – изпращате по e-mail-а/носите с Вас – удостоверение от банката по образец, декларация от съпруга/съпругата, че няма да се възползва от това право и документи удостоверяващи получените договори (включително трудови);
 • 4. Декларация за получили/дали заеми на стойност по – голяма от 10 000 (десет хиляди) лева – изпращате по e-mail-а/носите с Вас – договор за заем, платежни документи удостоверяващи получаването или погасяването на заема.