Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

изисквани от нормативната база

Share Button

изисквани от нормативната база
евтин, надежден софтуер на разума цена

Изисквани от нормативната база

Изисквани от нормативната база

Изисквани от нормативната база формуляри в Pantheon.

Изисквани от нормативната база формуляри са една от постоянно променящите се части в Pantheon. В БСВ Консултинг съвместно със счетоводна къща Радомит следим промените и след това ги нанасяме в системата. Тук е посочен списък на част от формулярите необходими за ежедневната Ви работа.

 • 1. VIES декларация;
 • 2. ДДС декларация;
 • 3. Дневник за покупките;
 • 4. Дневник за продажбите;
 • 5. Декларация за съответствие;
 • 6. Декларация за съответствие – със срок на трайност;
 • 7. Дневник входящ контрол;
 • 8. Дневник изходящ контрол;
 • 9. Командировъчна заповед за командировки в страната;
 • 10. Командировъчна заповед за командировки в чужбина (двуезична);
 • 11. Приходен касов ордер;
 • 12. Приемателен протокол;
 • 13. Приложение 1 – Дневник за регистриране на сключени сделки съгл. ЗСБТ;
 • 14. Разходен касов ордер;
 • 15. Разходен касов ордер във валута;
 • 16. Товарителница по наредба No 33 на Министерството на транспорта;
 • 17. Фактура за митница;
 • 18. Фактура в чужда валута с левова равностойностза митница;
 • 19. Фактура с Интрастат кодове;
 • 20. Платежно нареждане в лв.;
 • 21. Платежни нареждания в лв. за вноски (ползват се често при даване на стоки на лизинг). След сключване на договора, може да разпечатате всички платежни. Всяко платежно има дата за превод, логично и дата на падеж в Patneon;
 • 22. Протокол за въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални (нематериални) активи – 20/10/2013;
 • 23. Протокол за за въвеждане в експлоатация на дълготраен амортизируем актив съгласно чл. 58 от ЗКПО – 20/10/2013;
 • 24. Протокол за бракуване на дълготраен материален (нематериален) актив – 28/10/2013.
 • 25. Протокол за бракуване на материални запаси – 16/12/2013.

По време на внедряването БСВ Консултинг изработва всички изисквани от клиента формуляри. След внедряване може да поръчате формуляр чрез страницата за контакти. Цена за 1 брой – 60 (шестдесет) евро.

Гледайте видео за изграждане на формуляри (на словенски език, отваря се в нов прозорец).
Формулярите се изграждат, чрез генератор на отчети Fast report. При добро познаване на Fast report, може да създавате формуляри и Вие. Fast report позволява вграждане на изображения, линкове, директно изпращане на документи по e-mail. Ако познавате SQL, може да пишете и заявки във Fast Report.