Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Места в склада

Share Button

Места в склада е една от новите доработки в Pantheon. Целта е по – прецизно подреждане на складовете, както и по прецизна обработка на поръчки. Стъпките за настройка и възможностите ѝ са описани в следващия пример.

1. Дефиниране на места в склада

Към всеки склад в системата трябва да се дефинират местата, на които ще се подреждат стоките/материалите.

Места в склада

Това се прави от всеки документ, който влияе на наличността в склада (фактура, стокова разписка, митническа декларация и др. подобни). След като се натисне бутона “Места в склада” Pantheon отваря следния прозорец:

Тук се дефинират местата в склада за всички складове управлявани от компанията Ви. Ако някои складове са малки не трябва да се дефинират места за тях. За всяко място се посочва в кой склад е, номер на мястото, наименование на мястото, адрес и дали е активно. Препоръчително е номерирането да следва определена структура (например 01-03-07 означава първа пътека, трети стелаж, седмо място).

2. Получаване на стоки

При получаването на стоките освен избора на получаващ склад трябва да се посочат и местата, на които се поставя всяка стока. Възможно е една стока да се постави на няколко места чрез въвждането на няколко реда.

3. Трансфер от склад в склад (от място в място)

След като стоката е заприходена в определен склад и място в него, то тя може да бъде трансферирана (преместена) в друг склад, респ. друго място в склада.

4. Продажба (изписване на стока от склада)

При продажба на стоката вече е необходимо да се посочи не само от кой склад се изписва стоката, но и от кои места точно се изписва.

5. Отчети и допълнителни настройки за места в склада

Допълнителна настройка за места в склада е въвеждането на минимални количества за всяко място.

Наличните в момента отчети са:

  • Подробна справка;
  • Справка по място в склада и артикул;
  • По място в склада и артикул (без гр.);
  • Справка минимални количества.

Подробна справка:

Справка по място в склада и артикул

По място в склада и артикул (без гр.)

Справка минимални количества

За подробности ползвайте страницата за контакт или пишете на contact@bsv-bg.com.