Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Непряк метод за отчет парични потоци

Share Button

Непряк метод за отчет парични потоци

Непряк метод за отчет парични потоци

Непряк метод за отчет парични потоци

Непряк метод за отчет парични потоци – това е по – често ползвания метод в света. За съжаление в България не се преподава и обяснява и по тази причина метода не е много познат. Ползваната терминология тук е по – счетоводна. Като начало – почваме от основното счетоводно уравнение – сумата на активите (А), винаги е равна на сумата на пасивите (П).
А = П – винаги, без изключение.
Ако приемем, че активите се състоят от парични средства (C) и други (O), можем да направим следния израз:
А = C + O
Предишният израз вече изглежда така:
C + O = П
На база на него можем да заключим, че:
C = П – О
Или паричните средства са равни на пасивите минус другите активи.
Ако добавим и промените означени с делта  Δ (отваря се в нов прозорец) изразът вече изглежда така:

Δ С = Δ П – Δ О

Казано по друг начин – измененията в паричните средства са равни на измененията в пасивите минус измененията в другите активи. Ако погледнем какво представлява отчета за паричния поток – изменение на паричните средства през определен период, става ясно, че можем да ползваме за база последния израз, за да изготвим отчета.

Начало на методологията за непряк метод за отчет парични потоци

   • 1. Финансов резултат за периода. В най – горният ред на отчета трябва да изчислите финансов резултат за периода. Няма значение дали е печалба или загуба;
   • 2. На следващият ред запишете разходите за амортизация за периода. Въпрос – защо тези разходи се появяват тук? Защото те са непаричен разход. Начисляването на амортизация не променя по никакъв начин паричните наличности. По същата логика, ако имате други непарични разходи (например начисляване на провизии за вземания), те също трябва да се запишат на този ред сумирани с амортизациите или на отделен ред.
   • 3. Ред 1 се сумира с ред 2 и ред 3 (ако има такъв).

Нататък методологията е в зависимост от изискванията на предприятието. Ако ползвате софтуер без главна книга, с който не можете да изготвите отчет за паричен поток по традиционния начин – свържете се с нас, за да Ви помогнем.

Условия, на които трябва да отговаря системата, за да може да се изготви отчет

 • 1. Модул финанси с генератор на отчети. В генератора на отчети трябва да може да се калкулират салда по сметки;
 • 2. Възможност за сумиране/изваждане на салдата от точка 1.
 • 3. If statement в точка 1. Възможност за задаване на условия в точка 1. Пример – ако салдото по сметка Х > 0 – печатай салдо, ако не е >0 – печатай 0.

Ако системата отговаря на тези условия – може да смятате, че непряк метод за отчет за парични потоци се поддържа от Вашата система.