Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Традиционен метод – паричен поток

Share Button

Традиционен метод – паричен поток

Традиционен метод – паричен поток
Традиционен метод - паричен поток

Традиционен метод – паричен поток е метод ползван в страните от Източна Европа. Той е базиран на т. нар. отчет главна книга (да не се бърка с General Ledger). Това са различни понятия. General Ledger – в софтуерни системи това е модулът счетоводство. В предсофтуерни времена е книга, в която са записвани счетоводните операции (транзакции). Поради съвпадението на имената много често се получават недоразумения от типа – “Има ли главна книга Вашата система?” – “Да, има”. Въпросът е зададен за отчета, отговорът е даден за модула. На английски отчетът главна книга е General Ledger Cross reference report. Ползвайте разумно това понятие, защото има голяма опасност да не Ви разберат. Не всеки го знае. Във всички примери показани в страниците за паричните потоци не са ползвани номера на сметки. Ползват се само имена, защото вече сметкоплана не е задължителен. Отделно всяка фирма може да ползва индивидуален сметкоплан, така че ползването на сметки в примера се обезсмисля. Всички тези изисквания идват от отчетите, които трябва да се предоставят в края на година на НСИ (отваря се в нов прозорец). Ако можете да предоставите изискваната информация без да ползвате задължителни сметкоплани, отчети и т.н. – няма да имате проблеми с НСИ.

Увод

Всяка счетоводна операция (транзакция) се състои от минимум 2 реда. Двата могат да представляват намаление или увеличение на дадени суми. Примери:

  • Клиент Ви дължи 100 единици. След като ги плати по банков път – намаляват дължимите суми от клиенти със 100 единици, съответно наличността в банковата сметка се увеличава със 100 единици. Тук на първият ред имаме запис за клиента 100 единици и на втория ред запис за банковата сметка 100 единици. На първият ред клиент си кореспондира с банка, на втория ред банка си кореспондира с клиент;
  • Дължите на доставчик 30 единици. Плащате ги в брой. Ефектът е – намаление на дължимите суми към доставчици с 30 единици, намаление на наличността в касата с 30 единици. Редове и сметки – на първия ред има запис за доставчик с кореспондираща сметка каса, на втория ред – каса с кореспондираща сметка доставчик.
  • Прехвърляте 50 единици от банка в каса. Ефект – намаление на наличността в банката с 50 единици, увеличение на наличността в касата с 50 единици. Ако опишем редовете и кореспондиращите сметки – на първи ред банка с кореспондираща сметка каса, на втори ред каса с кореспондираща сметка банка.
  • Рефинансиране на заем. Тегли се нов заем, за да се погаси стар. Сума – 80 единици. В случая се намалява дължимата сума към единия кредитор, и се увеличава дължимата сума към другия кредитор. Тук на първи ред има единия кредитор с кореспонидаща сметка, сметката на втория кредитор, а на втори ред сметката на втория кредитор с кореспондирща сметка, сметката на първия кредитор.

В табличен вид информацията за тези четири транзакции изглежда така:

No по редСметкаСумаКореспондираща сметка
1.Транзакция No 1
1.1.Клиенти100.00Банка
1.2.Банка100.00Клиенти
2.Транзакция No 2
2.1.Доставчик30.00Каса
2.2.Каса30.00Доставчик
3.Транзакция No 3
3.1.Банка50.00Каса
3.2.Каса50.00Банка
4.Транзакция No 4
4.1.Кредитор 180.00Кредитор 2
4.2.Кредитор 280.00Кредитор 1

Тук са представени четири операции (транзакции). Представете си голяма фирма. В нея вероятно първите две се случват много пъти на ден. Отчетът главна книга сумира всички операции. Тук е посочен пример – нека приемем, че за 1 ден са постъпли 3 плащания от клиенти.  Първото е на стойност 10 единици, второто на 30, третото – 25 единици. Наличността в банката е 100 единици преди да постъпят трите плащания. В таблица като горната тези транзакции изглеждат така:

No по редСметкаСумаКореспондираща сметка
1.Плащане No 1
1.1.Клиенти10.00Банка
1.2.Банка10.00Клиенти
2.Плащане No 2
2.1.Клиенти30.00Банка
2.2.Банка30.00Клиенти
3.Плащане No 3
3.1.Клиенти25.00Банка
3.2.Банка25.00Клиенти

Отчетът главна книга изглежда така след тези три транзакции:

ОписаниеСумаКореспондираща сметка
Начално състояние100.00
Кореспонденции65.00Клиенти
Крайно състояние165.00

Тук добавяме само увеличения на наличността (входящи потоци). Ако се включат изходящи потоци отчета ще стане по – голям. Отделно плащанията могат да се разделят по видове – към доставчици, за заплати и т.н., като това ще предизвика усложняване на отчета. Както и да е – целта на тази страница е да разберете как се ползва т.нар. отчет главна книга. Ако не е достатъчно – свържете се с нас чрез страницата за контакти. Ще се радваме да Ви помогнем.