Get Adobe Flash player
Анкета

Може ли само от оборотна ведомост да направите отчет за паричен поток?

Виж резултатите

Loading ... Loading ...
Skype статус
Ако имате въпроси - питайте
Обадете ми се! - Pantheon help

» Вземи Skype, обаждай се безплатно!

Администратор

Фактуриране на наеми

Share Button

Фактуриране на наеми

Фактуриране на наеми

Фактуриране на наеми е функция на Pantheon, която се използва за издаване на голям брой фактури през определен период на време. Функцията е подходяща за фирми, които фактурират наеми и абонаменти. Фактурирането може да бъде на дни, седмици, месеци, тримесечия и години. Възможно е на различни фирми да се фактурира на различни периоди. Пример – на фирма А се издава фактура на месец, но на фирма Б – през три седмици. При фактурирането на един и същи артикул системата може да ползва една цена за всички клиенти или за всеки клиент цената на този артикул да бъде различна в зависимост от договореното. Pantheon допълнително записва на всеки ред период – пример – наем за период 15/09/2014 – 15/10/2014. Може да фактурирате много артикули (с други думи фактурата може да е с много редове). За да ползвате фактуриране на абонаменти трябва да минете през няколко стъпки:

 1. Въвеждане на клиентите, които ще получават фактурите;
 2. Въвеждане на артикулите, които ще бъдат фактурирани на клиентите;
 3. Прикачване на цените към клиентите и артикулите;
 4. Дефиниране на периодите на фактуриране (дни, седмици, месеци, тримесечия или години);
 5. Ползване на въведените настройки (генериране на фактури на определена дата).

Как се постига?

Периодичното фактуриране е налично в минимум SE версия на Pantheon. Разгледайте следващите screenshots, за да придобиете представа как работи периодичното фактуриране.

Дефиниране на header на фактурите:

Фактуриране на наемиТук трябва да дефинирате  на кои контрагенти, на какъв период фактурирате, също така от кога започва периодично фактуриране и кога завършва (това зависи от договора – наем за една година фактуриран месечно). Освен това трябва да зададете какъв тип документ да се генерира. В случая е “a000” = фактура.

Per_Inv_Details

Фактуриране на наеми

 

Тук трябва да дефинирате редовете на фактурата, цената и количеството за всеки ред. Ако ползвате разходни центрове и отдели във фирмата всеки ред може да бъде отнесен като приход на различен отдел и/или разходен център. Полето покажи период определя дали да се печата период на фактурата или не. В случая полето е избрано и това означава, че периодът ще бъде отпечатан на генерираната фактура. След като генерирате фактурите за периода просто ги изпратете от Pantheon по e-mail-а. С това спестявате пощенски разходи и хартия.

Фактуриране на абонаменти

Share Button

Фактуриране на абонаменти

Фактуриране на абонаменти

Фактуриране на абонаменти е функция на Pantheon, която се използва за издаване на голям брой фактури през определен период на време. Функцията е подходяща за фирми, които фактурират наеми и абонаменти. Фактурирането може да бъде на дни, седмици, месеци, тримесечия и години. Възможно е на различни фирми да се фактурира на различни периоди. Пример – на фирма А се издава фактура на месец, но на фирма Б – през три седмици. При фактурирането на един и същи артикул системата може да ползва една цена за всички клиенти или за всеки клиент цената на този артикул да бъде различна в зависимост от договореното. Pantheon допълнително записва на всеки ред период – пример – наем за период 15/09/2014 – 15/10/2014. Може да фактурирате много артикули (с други думи фактурата може да е с много редове). За да ползвате фактуриране на абонаменти трябва да минете през няколко стъпки:

 1. Въвеждане на клиентите, които ще получават фактурите;
 2. Въвеждане на артикулите, които ще бъдат фактурирани на клиентите;
 3. Прикачване на цените към клиентите и артикулите;
 4. Дефиниране на периодите на фактуриране (дни, седмици, месеци, тримесечия или години);
 5. Ползване на въведените настройки (генериране на фактури на определена дата).

Как се постига?

Периодичното фактуриране е налично в минимум SE версия на Pantheon. Разгледайте следващите screenshots, за да придобиете представа как работи периодичното фактуриране.

Дефиниране на header на фактурите:

Фактуриране на абонаментиТук трябва да дефинирате  на кои контрагенти, на какъв период фактурирате, също така от кога започва периодично фактуриране и кога завършва (това зависи от договора – наем за една година фактуриран месечно). Освен това трябва да зададете какъв тип документ да се генерира. В случая е “a000” = фактура.

Per_Inv_Details

Периодично фактуриране

 

Тук трябва да дефинирате редовете на фактурата, цената и количеството за всеки ред. Ако ползвате разходни центрове и отдели във фирмата всеки ред може да бъде отнесен като приход на различен отдел и/или разходен център. Полето покажи период определя дали да се печата период на фактурата или не. В случая полето е избрано и това означава, че периодът ще бъде отпечатан на генерираната фактура. След като генерирате фактурите за периода просто ги изпратете от Pantheon по e-mail-а. С това спестявате пощенски разходи и хартия.

Периодично фактуриране

Share Button

Периодично фактуриране

Периодично фактуриране

Периодично фактуриране е функция на Pantheon, която се използва за издаване на голям брой фактури през определен период на време. Функцията е подходяща за фирми, които фактурират наеми и абонаменти. Фактурирането може да бъде на дни, седмици, месеци, тримесечия и години. Възможно е на различни фирми да се фактурира на различни периоди. Пример – на фирма А се издава фактура на месец, но на фирма Б – през три седмици. При фактурирането на един и същи артикул системата може да ползва една цена за всички клиенти или за всеки клиент цената на този артикул да бъде различна в зависимост от договореното. Pantheon допълнително записва на всеки ред период – пример – наем за период 15/09/2014 – 15/10/2014. Може да фактурирате много артикули (с други думи фактурата може да е с много редове).

Как да го постигнем?

За да ползвате периодично фактуриране трябва да минете през няколко стъпки:

 1. Въвеждане на клиентите, които ще получават фактурите;
 2. Въвеждане на артикулите, които ще бъдат фактурирани на клиентите;
 3. Прикачване на цените към клиентите и артикулите;
 4. Дефиниране на периодите на фактуриране (дни, седмици, месеци, тримесечия или години);
 5. Ползване на въведените настройки (генериране на фактури на определена дата).

Периодичното фактуриране е налично в минимум SE версия на Pantheon. Разгледайте следващите screenshots, за да придобиете представа как работи периодичното фактуриране.

Дефиниране на header на фактурите:

Периодично фактуриранеТук трябва да дефинирате  на кои контрагенти, на какъв период фактурирате, също така от кога започва периодично фактуриране и кога завършва (това зависи от договора – наем за една година фактуриран месечно). Освен това трябва да зададете какъв тип документ да се генерира. В случая е “a000” = фактура.

Per_Inv_Details

Периодично фактуриране

 

Тук трябва да дефинирате редовете на фактурата, цената и количеството за всеки ред. Ако ползвате разходни центрове и отдели във фирмата всеки ред може да бъде отнесен като приход на различен отдел и/или разходен център. Полето покажи период определя дали да се печата период на фактурата или не. В случая полето е избрано и това означава, че периодът ще бъде отпечатан на генерираната фактура. След като генерирате фактурите за периода просто ги изпратете от Pantheon по e-mail-а. С това спестявате пощенски разходи и хартия.

ERP

Share Button

Вече сме ЕРП.Агенция ЕООД. Посетете новият сайт www.erp.agency, за да научите повече!

БСВ Консултинг

Места в склада

Места в склада е точно това, което е написано. Всяка стока вече не се води само в определен склад, а точно в определемо място – пътека, рафт, място на рафта. Повече може да прочетете в страницата за тази нова функционалност.

Общи регистри

Нова функционалност в Pantheon за споделяне на регистри между фирми. Подробности може да прочетете тук.

Общи регистри

БСВ Консултинг – Решение за мобилна търговия за Pantheon

main

 

 

Mini WMS

in_the_warehouse_183224

Mini WMS  е част от допълнителните решения за Pantheon 5.5 предлагани от БСВ Консултинг ООД. Допълнителните решения допълват и разширяват възможностите на Pantheon 5.5. Обикновено са разработени след искане на потребители и точно заради това отговарят действително на изискванията за лесна и надеждна работа.

Пълен комплект за бърз старт – ERP под наем

Какво повече получавате при работа с БСВ Консултинг - надеждно ERP

ERP под наем

Основавате фирма? Стартирате нов бизнес в България? Освен сблъсъкът с цялата бюрокрация ще Ви трябват и още много неща. Какво точно Ви предлагаме?

Подробности по решението: ERP под наем

Софтуер за командировки

Осигурява самостоятелна работа - най - малкото ERP

Забравете за безкрайното писане на командировъчни заповеди на ръка, търсене на последния генериран номер, дописване на командировки след няколко дена и други скучни формалности свързани с командироването на Вас и/или служителите Ви. На 07/08/2013 в Pantheon бяха въведени размерите на дневни командировъчни за страната и чужбина съгласно Наредбите за командировките в страната и чужбина. Това даде възможност и за генериране на разходни документи. Подробности може да разгледате в Командировъчни в Pantheon…

EDI & Pantheon

EDI (Electronic data interchange) е стандарт за електронен обмен на документи между клиенти и доставчици. В България е известен като Електронен обмен на данни (EDI).

Pantheon & EDI EDI представлява обмен на данни с определена стуктура между контрагентите в защитена среда осигурена от EDI доставчик. Принципно ползването на EDI позволява обмен на над 40 търговски документа, като фактура, поръчка, потвърждение на доставка, извлечение от сметка, нареждане за експедиция, платежни документи и др. Вижте повече детайли тук.

Парични потоци – дали е толкова труднo?

Разгледайте специалната секция за изготвянето на отчет за паричните потоци. Има описание на всеки метод и помощ за изготвянето на отчетите. Повече може да разгледате тук:

Проект SAKO

Проект SAKO са изисквания на Кауфланд България към външния вид на фактурите издавани от доставчици към Кауфланд. Проектът включва нови задължителни изисквания към layout-а на издаваните документи. Освен предвидените в Закона за счетоводството и Закона за данък добавена стойност се добавят и други вътрешни изисквания на клиента. Изискванията посочват какви да са шрифответе във фактурите, как да изглеждат табличните части и т.н. Четири часа след получаване на изискванията формулярът в Pantheon 5.5 е готов. За получаване на готовият формуляр – свържете се с нас.

Пощенски кодове за цял свят

В случай, че работите с някоя държава, която не е България – можем да Ви предоставим всички пощенски кодове във формат за импорт в Pantheon. Цена на държава – 100 EUR без ДДС. Ползвайте страницата за контакти, за да поръчате пощенски кодове за държавата, която желаете. Изготвянето на файла, започва след заплащане.

Промени в заповед за командировка

Добавени са полета за избор на марка МПС, вид, гориво. Целта е да се избегне “творчество” при въвеждане на тази информация. Заредени са всички видове гориво и видове МПС. В програмата може да избирате от падащо меню и всички марки. Заложени са автомобили, бусове, джипове, камиони, мотоциклети. Повечето са на български и английски – пример – Алфа Ромео/Alfa Romeo. В някои случаи обаче марката е позната само на български (пример – любителите на екзотичния “Ковровец” могат да го избират само на български. Съществува и обратният вариант – марката е само на латиница – Qingqi – не можахме да открием аналог на кирилица.

Въведени пощенски кодове за Македония и Сърбия

В случай, че работите с Македония и/или Сърбия получавате всички пощенски кодове за тези две държави. Кодовете са във формат четим от Pantheon, така че няма нужда от ръчно въвеждане, конвертиране и т.н. Наименованията на населените места са на латиница.